Peliä pelataksesi tarvitset Volter Kilven Alastalon salissa romaanin.


Pelin kulku

Pelaaja avaa romaanin satunnaisesta kohdasta, valitsee aukeamalta haluamallaan menetelmällä yhden virkkeen*, kirjoittaa omin käsin valitsemansa tekstin ja postaa sen tähän säikeeseen lainauksena. Kirjoitusvirheestä voi saada huomautuksen. Kommentointi on sallittua.
Muita sääntöjä ei ole.

Tämä on hieno peli.

*Virke on tekstin ortografinen rakenneyksikkö: ison alkukirjaimen ja pisteen, kysymys- tai huutomerkin välinen tekstin osa. Virkkeen voi muodostaa yksinkertainen lause tai yhdyslause, jonka jäsenten välillä voi vallita paitsi alistus- tai rinnastussuhde myös hyvin löyhäkin, vain välimerkeillä osoitettu yhteys. Toisaalta virke voi käsittää esim. verbittömän ilmauksen tai yksittäisen sanankin.